Ray Cooper a.k.a. Chopper: Destroying Angel

Ray Cooper video

Destroying Angel fra albummet “Palace of Tears”.
Se mere på: www.raycooper.org
 også en artikel på: www.rootszone.dk